Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1-2019 giảm so với cùng kỳ trên BCTC
Báo cáo tài chính quý 1-2019
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội đông cổ đông 2019
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019
Nghị quyết HĐQT và Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ 2019
Báo cáo tài chính quý 4-2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2018
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 743075
Online: 22

Quan hệ cổ đông
Báo cáo thường niên 2016
Báo cáo thường niên 2016
Nghị quyết HĐQT ngày 24-3-2017
Nghị quyết HĐQT ngày 24-3-2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4-2016
Báo cáo tài chính quý 4-2016 và công văn giải trình
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến NNB
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến NNB
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn