Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021
Danh sách cổ đông lớn
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1509417
Online: 16

Quan hệ cổ đông
CBTT chấm dứt hoạt động chi nhánh
CBTT chấm dứt hoạt động Chi nhánh
Công văn
Công văn giải trình điều chỉnh hồi tố BCTC đã kiểm toán năm 2018
Thông báo về ngày ĐKCC
Thông báo về ngày ĐKCC
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT-VSMMMB
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý I/2020
Báo cáo tài chính quý I/2020
Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn