Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021
Danh sách cổ đông lớn
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1509381
Online: 25

Quan hệ cổ đông
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 và giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2020 so với BCTC bán niên năm 2019
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020-2025
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn