Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CBTT chấm dứt hoạt động chi nhánh
Công văn
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1257405
Online: 15

Quan hệ cổ đông
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Vũ Thị Lan Hương
Nghị quyết của HĐQT phiên thứ 3 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Nghị quyết của HĐQT phiên thứ 3 về việc: Thông qua định hướng phát triển Công ty và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần của Cổ đông Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc đối với việc chuyển Công ty TNHH một thành viên VSMM Miền Bắc II thành công ty cổ phần.
Báo cáo tài chính quý 3/2010 hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 3/2010 hợp nhất
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2010
Báo cáo tài chính quý 3/2010 công ty mẹ
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 hợp nhất đã được kiểm toán soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất và văn phòng Công ty đã được soát xét cho kỳ tài chính từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II/2010
Ngày 28/7/2010 Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý II/2010.
Thông báo về việc đổi Sổ cổ đông
Công ty thông báo về việc đổi Sổ cổ đông
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
Ngày 03 tháng 5 năm 2010 Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc ra Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010. Toàn văn như sau:
Cổ phiếu Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc (MCK: TET) chính thức niêm yết trên sàn HNX
Vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2010 lễ khai trương giao dịch cổ phiếu Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc (MCK: TET) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn