Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021
Danh sách cổ đông lớn
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1509388
Online: 23

Quan hệ cổ đông
Thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (MCK: TET)
Ngày 09/04/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc được niêm yết cổ phiếu với những nội dung sau:
Báo cáo thường niên năm 2009
Ngày 04 tháng 4 năm 2010 Công ty ban hành Báo cáo thường niên năm 2010 tới toàn thể các Cổ đông trong công ty.
Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2009
Ngày 22/3/2010 Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt nam đã phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc.
Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc được SGD chứng khoán Hà Nội chấp nhận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu.
Ngày 19/03/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có thông báo số :210/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu CTCP Vải sợi May mặc miền Bắc.
Thông tin về Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II ngày 19-20 tháng 4 năm 2010
Công ty thông báo các thông tin và một số tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ dông nhiệm kỳ II, được tổ chức vào ngày 19-20 tháng 4 năm 2010 tại Nhà khách Trung Ương số 8 Chu Văn An-Ba Đình-Hà Nội.

Chi tiết các văn bản như sau:
Thông báo trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Ngày 10/3/2010 HĐQT Công ty ra thông báo số 33/TB-VP.HĐQT về việc "Trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần".
Toàn văn Thông báo như sau:
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn