Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021
Danh sách cổ đông lớn
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1509456
Online: 19

Quan hệ cổ đông
Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thông báo
Thông báo của HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công bố thông tin bất thường
Công bố thông tin bất thường về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4-2019
Báo cáo tài chính quý 4-2019
Quyết định của HĐQT
Quyết định của HĐQT chấm dứt hoạt động các chi nhánh
Giải trình chênh lệch LN Quý 3-2019 so với cùng kỳ 2018
Giải trình chênh lệch LN Quý 3-2019 so với cùng kỳ 2018
Báo cáo tài chính quý 3-2019
Báo cáo tài chính quý 3-2019
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn