Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CBTT chấm dứt hoạt động chi nhánh
Công văn
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1257460
Online: 22

Quan hệ cổ đông
Báo cáo tài chính quý 1-2017
Báo cáo tài chính quý 1-2017 và giải trình chênh lệch LN quý 1/2017 tăng so với cùng kỳ 2016
Báo cáo thường niên 2016
Báo cáo thường niên 2016
Nghị quyết HĐQT ngày 24-3-2017
Nghị quyết HĐQT ngày 24-3-2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4-2016
Báo cáo tài chính quý 4-2016 và công văn giải trình
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn