Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 4-2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2018
Báo cáo quản trị công ty năm 2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3-2018 so với cùng kỳ trên BCTC
Báo cáo tài chính quý 3-2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC bán niên soát xét
Báo cáo tài chính bán niên soát xét
Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2018
Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận
Báo cáo tài chính quý II-2018
Công bố quyết định của cơ quan thuế
Nghị quyết Hội đồng quản trị
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 699508
Online: 13

Quan hệ cổ đông
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Bà Hoàng Thị Phượng - Người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2.800 CP
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Bà Hoàng Thị Phượng - Người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.300 CP
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2011
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2011
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3-2011
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3-2011.
Công bố bản cáo bạch và quy chế đấu giá cổ phần
Bản cáo bạch và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc tại Công ty cổ phần Trường Hà.
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc tại Công ty CP Trường Hà.
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc(TEXTACO) tại Công ty CP Trường Hà
Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông và người lao động về việc mua cổ phiếu TET
Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông và người lao động về việc mua cổ phiếu TET.
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ
Báo cao kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ-Bà Nguyễn Thị Bích Thủy thành viên Ban kiểm soát
Biên bản họp HĐQT phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2: 2010-2015
Ngày 28 tháng 8 năm 2011 HĐQT Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc đã tiến hành họp để xem xét và quyết định những vấn đề liên quan đến Kế hoạch thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn