Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1300476
Online: 28

Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II/2010
Ngày 28/7/2010 Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý II/2010.
Thông báo về việc đổi Sổ cổ đông
Công ty thông báo về việc đổi Sổ cổ đông
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
Ngày 03 tháng 5 năm 2010 Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc ra Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010. Toàn văn như sau:
Cổ phiếu Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc (MCK: TET) chính thức niêm yết trên sàn HNX
Vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2010 lễ khai trương giao dịch cổ phiếu Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc (MCK: TET) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc (MCK:TET) trên HNX
Ngày 19/4/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận ngày đăng ký chính thức niêm yết chứng khoán của Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc.
Thông báo niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi miền Bắc (TEXTACO) công bố việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Bản cáo bạch CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (MCK: TET)
Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (MCK: TET) được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội và giới thiệu bản cáo bạch trên Website của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội HNX.VN
Lưu ký cổ phiếu CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (MCK: TET) từ 07/04/2010
Sở GDCK Hà nội thông báo về việc nhận đăng ký lưu ký cổ phiếu TET của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN bắt đầu từ ngày 7/4/2010 với nội dung như sau:
Thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (MCK: TET)
Ngày 09/04/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc được niêm yết cổ phiếu với những nội dung sau:
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn