Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CBTT chấm dứt hoạt động chi nhánh
Công văn
Thông báo về ngày ĐKCC
Nghị quyết HĐQT
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý I/2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1192933
Online: 14

Quan hệ cổ đông
Thông báo
Thông báo của HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công bố thông tin bất thường
Công bố thông tin bất thường về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4-2019
Báo cáo tài chính quý 4-2019
Quyết định của HĐQT
Quyết định của HĐQT chấm dứt hoạt động các chi nhánh
Giải trình chênh lệch LN Quý 3-2019 so với cùng kỳ 2018
Giải trình chênh lệch LN Quý 3-2019 so với cùng kỳ 2018
Báo cáo tài chính quý 3-2019
Báo cáo tài chính quý 3-2019
Giải trình chênh lệch BCTC bán niên soát xét năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Giải trình chênh lệch BCTC bán niên soát xét năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn