Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CBTT chấm dứt hoạt động chi nhánh
Công văn
Thông báo về ngày ĐKCC
Nghị quyết HĐQT
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý I/2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1192932
Online: 14

Quan hệ cổ đông
Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
Nghị quyết HĐQT ngày 15-12-2016
Nghị quyết HĐQT ngày 15-12-2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ
Nghị quyết HĐQT ngày 8-12-2016
Nghị quyết HĐQT ngày 8-12-2016 v/v thông qua Danh sách CĐ chuyển nhượng CP cho nhóm nhà đầu tư liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người liên quan của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Trang : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn