Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021
Danh sách cổ đông lớn
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1509345
Online: 24

Tin tức
Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho, xưởng,
Hồ sơ tài liệu pháp lý
Quan hệ cổ đông
Tin nội bộ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12 tháng 9 năm 2012
Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị-nhiệm kỳ 2 (2010-2015)
Ngày 28/4/2010 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2 (2010-2015) đã họp phiên thứ nhất. Sau đây là các nội dung chính được quyết định tại phiên họp:
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 20 tháng 4 năm 2010
Ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2010 Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã được tổ chức tại Nhà khách Trung Ương số 8 phố Chu Văn An, Hà Nội.
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 19&20 tháng 04 năm 2010
Ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2010 Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã được tổ chức tại Nhà khách Trung Ương số 8 phố Chu Văn An, Hà Nội. Công ty công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
Quy chế quản trị công ty tháng 4/2010
Ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2010 Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2009 đã được tổ chức tại Nhà khách Trung Ương số 8 phố Chu Văn An, Hà Nội. Công ty công bố toàn văn Quy chế quản trị công ty được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.
Điều lệ tổ chức và hoạt động tháng 4 năm 2010
Ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2010 Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2009 đã được tổ chức tại Nhà khách Trung Ương số 8 phố Chu Văn An, Hà Nội. Công ty công bố toàn văn bản Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn