Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Báo cáo tài chính quý 2/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CBTT chấm dứt hoạt động chi nhánh
Công văn
Thông báo về ngày ĐKCC
Nghị quyết HĐQT
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý I/2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1180230
Online: 6

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Năng lực sản xuất
Danh sách các thành viên HĐQT; BKS

DANH SÁCH HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1./ Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: Chủ tịch

2./ Ông Đinh Văn Tòng: Phó chủ tịch

3./ Ông Trần Thành Vinh

4./ Ông Nguyễn Xuân Thu

5./ Bà Trần Minh Quỳnh Dung

 

BAN KIỂM SOÁT

1./ Bà Đoàn Thị Kim Liên: Trưởng ban

2./ Bà Lê Thị Dung

3./ Bà Nguyễn Thu Hường

 

 Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn