Cong Ty Co Phan Vai Soi May Mac Mien Bac - Textaco

Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020
HOSE  |   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
Giá KL
+/-
Theo nguồn http://vnexpress.net
Liên kết website
Newleter
Thống kê truy cập
Tổng số: 1322242
Online: 25

Quan hệ cổ đông
Thông báo bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Ngày đăng 25/07/2013 06:33

Ngày 03 tháng 5 năm 2013, Hội đồng Quản trị ra Thông báo số 24/TB- HĐQT.

Thực hiện quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VSMM miền Bắc được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19,20/4/2010. Ngày 25/4/2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát là:

Ông Nguyễn Minh Ngọc sinh năm 1984 chuyên viên Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước do cổ đông Nhà nước đề cử.

Chúng tôi xin thông báo để quý cổ đông biết để liên hệ công tác ./.

 
In
Gửi cho bạn bè
Bài mới hơn...
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thư mời-Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Bài viết cũ hơn...
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1/2013 so với Quý 1/2012 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 hợp nhất
Thôi làm Người đại diện phần vốn của SCIC tại TEXTACO
Thông báo của Hội đồng quản trị
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1/2013 giảm so với Quý 1/2012 - Công ty mẹ


Bản quyền thuộc sở hữu của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc- Textaco

Địa chỉ VP: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (844)39360808 - Fax: (844)39360909
Email: textaco@textaco.vn